Sinds maart 2009 wonen we aan de Fortuinlaan in Krommenie tegenover de vroegere L.T.S. Dr. Engel van der Stadtschool. Zelf heb ik ook nog een jaar brugklas doorlopen op deze school. Het was al bekend dat de school gesloopt zou gaan worden maar dat is (helaas) in een stoomversnelling gekomen.

Opening 2e technische school, CTS in 1960. De Dr. Engel van der Stadtschool welke later Trias College VMBO ging heten. In 2010 zijn de laatste lokalen van het voormalige TRIAS-gebouw aan de Fortuinlaan tegen de vlakte gegaan. Het pand waarin werd gestart met de Dr. Engel van de Stadtschool werd overbodig toen het nieuwe Trias-gebouw aan de Saendelverlaan werd geopend. Als laatste zat de Praktijkschool De Brug in het pand. Na een lange leegstand, met vele brandstichtingen, is het statige gebouw gesloopt. In het pand was een kunstwerk van glas-in-metselwerk van Berend Hendriks uit Apeldoorn, dit krijgt waarschijnlijk een nieuwe bestemming. De gemeente Zaanstad bekijkt of het een plaats kan krijgen in een toekomstig gebouw aan de Fortuinlaan.

Op deze pagina een overzicht. De oude foto's van de school zijn van het stadsarchief gemeente Zaanstad.

Terug naar homepage

De bouwplannen zoals die er waren toen wij ons huis betrokken in 2009. Een onderdeel van het plan Poort Clam Dyijke. Dit is echter niet doorgezet. Bebouwing alleen op de plaatsen waar de hoogbouw van de school heeft gestaan.

Terug naar homepage

De branden die zijn uitgebroken (aangestoken...) sinds 2009, de tijd dat wij aan de Fortuinlaan wonen, waren aanleiding voor versnelde sloop van de gymzaal en schoolgebouwen. Maar eerst een impressie van de verschillende branden in de gymzaal, praktijk- en theorie gebouwen.

Terug naar homepage

Sloop gymzaal

Terug naar homepage

Aanleggen nieuwe riolering

Terug naar homepage

Sloop schoolgebouwen, deze is versneld daar de gebouwen vrij toegankelijk waren en gezien de staat waarin het geheel verkeerde was dit zeker niet geschikt als "speelterrein" voor de jeugd. Vooral veel glasscherven lagen overal verspreid. Hierbij wat foto's van dhr. G. Elbers die gemaakt zijn voor de daadwerkelijke sloop van de gebouwen en mede aanleiding waren tot versnelde sloop.

Terug naar homepage

Sloop schoolgebouwen

Terug naar homepage

Herbestrating na de renovatie van de riolering en de sloop van de schoolgebouwen.

Terug naar homepage

De Fortuin, een mooi stukje "natuur"... Volkstuintjes en veel mooie begroeing...

Terug naar homepage

3e Pinksterdag , wielerronde 2014 Krommenie...

Terug naar homepage

Meer Fortuin , einde in zicht... Krant en Internet gaf de eerste informatie...

Terug naar homepage

3e Pinksterdag , wielerronde 2015 Krommenie...

Terug naar homepage

De Fortuin, wat mooie plaatjes...

Terug naar homepage

De Fortuin, bodemonderzoek...

Terug naar homepage

De Fortuin, wachten op wat komen gaat...

Terug naar homepage

De Fortuin , de bouwplannen, samen met de bewoners van de Fortuinlaan in overleg over hoe de nieuwe wijk eruit zou gaan zien.

We konden kiezen uit vier opties... Een democratisch overleg (?)... En de uiteindelijke plannen voor de uitvoering...

Terug naar homepage

De Fortuin , de voorbereidingen voor de komende bouw...

De Fortuin , dinsdag 20 februari, de eerste palen zitten er in...

Terug naar homepage

De Fortuin , donderdag 22 februari, de heipalen zijn nu voor onze woning de grond ingegaan... Veel trillingen en "krakende" geluidjes in de woning. De trilling-metingen zaten tegen de grens aan. Net aan goed gegaan zullen we maar zeggen... De rest van de palen zal op grotere afstand van onze woning de grond in gaan... Zondag 4 maart, vorst aan de grond...

Terug naar homepage

De Fortuin , dinsdag 6 maart, er lijkt schot in te zitten... De heipalen zijn nu ook op de goede lengte... Ook is begonnen aan de aanleg van de riolering de nieuwe wijk in... De funderingen worden voorbereid... Het eerste beton is gestort...

De Fortuin, 17 april wordt er begonnen met het leggen van de vloeren. Twee blokken worden van de begane grond voorzien. Een tijd later, 24 april wordt een volgend blok van de vloer voorzien.

De Fortuin, 13 mei, er zijn weer wat activiteiten geweest. Het Heien is hervat en er wordt een beschoeiing aangelegd langs de water/wal kant. Ook het leggen van de vloeren op de fundering is hervat. Het gaat echter wel erg rustig aan zo te zien...

Terug naar homepage

De Fortuin, 23 juni, er lijkt nu weer wat meer te gebeuren na een lange periode van betrekkelijke rust. Ons uitzicht is vanaf deze week nu echt anders... Geen wijde blik en fraaie luchten meer vanuit onze wooonkamer... Het eerste woonblok is verrezen...

De Fortuin, 29 augustus, na de bouwvakvakantie... 6 september, de dakpannen gaan erop...

De Fortuin, 14 oktober, ook de metselaars zijn begonnen...

Sfeerplaatje... Wintertijd nachtfoto...

Sfeerplaatje... Wintertijd met sneeuw...

Bestrating begint ook wat te worden... Oplevering eerste woningen half mei...

6 Mei 2019... De oplevering van de eerste huizen lijkt aanstaande... Al enkele toekomstige buren hun nieuwe huis zien betreden...

Terug naar homepage